Hizmetlerimiz

Networking Hizmetleri
İş ve Yatırım Fırsatlarını Ortaya Çıkarıyoruz
Doğru  kişilerle tanıştırıyoruz. Bağlantı kuruyor, İlişkileri Yönetiyoruz.

A- B2B Networking ve B2C Networking
TGM, Business to Business ve Business to Consumer diye tabir edilen işletmeden işletmeye veya işletmeden tüketiciye iş bağlantısı geliştirme imkanı sunmaktadır. Düzenlediği networking toplantıları ile tanımlı spesifik hedef gruplarını bir araya getirmekte olan TGM, işletmelerin ihtiyacı olan iş bağını kurmak üzere her ay sektör özelinde etkinlikler yönetmektedir.

Genel katılıma ve belirlenen sektörlere yönelik açık şekilde organize edilir. Üyeler organizasyondan en geç bir hafta öncesinde internet sitemize girerek başvuru formunu  doldurur.  Formda kendi şirket, iş kurum bilgileriyle bağlantıya geçmek istedikleri kişiler, kurumlar, aradıkları ürün/hizmet/şirket gibi bilgileri belirtirler. Bu bilgiler ışığında organizasyon günü belirlenen masa numaralarında ilgili kişilerle buluşurlar. Her kişi/kurum için gelen talepler/istenen talepler olmak üzere planlama yapılır.

Organizasyon öncesinde tüm katılımcı listeleri diğer katılımcılar ile paylaşılır, bunlar için zaman planı hazırlanır. Görüşme yapmak istedikleri firmalar tespit edilir. Görüşme günü alanda bulunan yöneticilerimiz eşliğinde organizasyonumuz gerçekleşir.

B- Girişimci Melek Yatırımcılar
Bir iş projesi olan ama finansman sorunu olan girişimcileri projelerine finansman sağlayacak yatırımcıları biraraya getirecek , iş projeleri hakkında inovatif yaklaşımları ve yenilikleri sumum yapmayı olanaklı kılan buluşmalar organize edilmektedir.İstekli girişimciler, düzenli etkinlikler için randevu alabilir, sunum gerçekleştirebilir.

C- Sunum Toplantıları
B2B, B2C ve Girişimci-Melek Yatırımcı ilişkilerini tesis etmek amacıyla üyelerin üyelere ve davetli özel gruplara sunum yapmalarına olanak sağlanmaktadır. Sunum toplantılarda ürününüzün lansmanını yapabilir, elinizde bulunan ticari gayrimenkul, kıymetli varlıklarının satışını önceden belirlenen gruplara özel yapabilirsiniz. Satış sunumlarında üyerlere özel indirim istenmektedir.

Bayilik vermek isteyen markalar bu toplantılarda bayi adayları ile kolayca bir araya gelebilir.


D- Direkt Satış ve Alım Hizmetleri
Bir ürünü satmak veya almak isteyenleri talepleri doğrultusunda öncelikle sistemdeki diğer üyelerle ve hedef pazarı ile bir araya getitiyoruz.

E- Kollektif Akıl Toplantıları
Bir moderatör ve önceden belirli gündem etrafında oluşturulan toplantıda,üyeler,toplnatı konusu edilen işin gelişitrilmesi, pazar hedefleri,yenilikler,çözümler,ortak hareket planları kapsamında görüşerek ortak akıl ile bir ekosistem oluşturabileceklerdir.

F- Hedef Pazar Toplantıları
Yerel, ulusal ve uluslararası ticari örgütler, diğer network yapıları ve kuruluşlara yapılacak seyahatler ile iş geliştirme fırsatı.

Bilgiler Güncelleniyor...